5 December 2017

Artificial Intelligence

U heeft ongetwijfeld de recente ontwikkelingen in Artificial Intelligence opgemerkt en heeft het idee dat er kansen liggen voor uw organisatie om verder te groeien. Toch is het lastig om de visie te vertalen naar geïmplementeerde toepassingen. Het beoordelen van de haalbaarheid, het opstellen van de businesscase, het verzamelen van de juiste data en het binnenhalen van expertise zijn veelvoorkomende drempels op deze weg.

Ook uw IT organisatie heeft wellicht niet de technische know-how in huis, laat staan de tijd om hierin te investeren. Immers, de kerntaken van IT liggen bij het beheren van de bestaande systemen, het doorvoeren van upgrades en het uitvoeren van projecten om nieuwe primaire systemen te implementeren.

Het afgelopen jaar zien wij in de markt de trend om AI-oplossingen toegankelijker te maken voor de business. Dit speelt met name bij natuurlijke taalverwerking, beeldherkenning en beslissingondersteuning. Hierdoor kunnen operationele afdelingen binnen twee tot drie maanden de eerste successen behalen via een bewezen aanpak, met minimale ondersteuning van de IT organisatie. De tijd die hiermee vrijkomt kunnen medewerkers besteden aan andere waarde-toevoegende activiteiten die niet te automatiseren zijn, zoals persoonlijk contact met klanten.

Welke toepassing leent zich nu het beste om met AI te beginnen? Slechts 20% van alle data die beschikbaar is voor organisaties is gestructureerd vastgelegd. Om die 80% ook te kunnen benutten zullen we eerst die data uit ongestructureerde documenten en beeldmateriaal moeten halen, Daarom zijn natuurlijke taalverwerking en beeldherkenning de ideale kandidaten om de eerste successen mee te behalen. De output hiervan kunt u bovendien als gestructureerde informatie weer verderop in het proces gebruiken door middel van  Robotic Process Automation.

Artilience ziet RPA en AI samenkomen en ziet Artificial Intelligence als logische vervolgstap van Robotic Process Automation, zodra u hier voldoende ervaring mee heeft opgedaan.